Bæredygtig og energieffektiv loftstrappe

POLAR STEP kombineret med POLAR TOPKARM holder på varmen
Der ligger flere års kontinuerlig produktudvikling bag loftstrappeløsningen POLAR STEP/POLAR TOPKARM. Isoleringsevnen er løbende forbedret. For hvad nytter det, at loftet er isoleret med 350-400 mm isolering, hvis loftstrappen kun er isoleret med 20-60 mm?

Når man går på kompromis her, opstår der kuldebroer og træk i boligen, hvilket er ærgerligt, når nu man har taget højde for alt andet. Den prisvindende loftstrappe er en af markedets absolut tætteste loftstrappeløsninger og har en dokumenteret unik isoleringsevne.

Fokus på bæredygtige byggematerialer
De krav, der stilles til byggeri i dag, skærper kravene til de bygningskomponenter, byggeriet benytter. Der er fokus på, at isolering, energineutrale bygningskomponenter, vinduer og døre lever op til bygningsreglementet – for at boligen samlet set kan overholde de lovmæssige energirammer.

Det er en af forklaringerne på, at der i dag er langt større opmærksomhed og interesse omkring bæredygtige og energieffektive byggematerialer end for blot få år siden. Ikke kun blandt branchefolk og producenter, men i høj grad også ude hos forbrugeren. De vil gerne vælge ansvarligt.

Fakta om fremtidens loftstrappeløsning

Komplet loftstrappe med topkarm

  • 2 x 87 mm isolerede fronter
  • Karmhøjde på 550 mm
  • Ekstra trin i karm
  • Testet u-værdi: 0,37 W/m2K
  • 100% PEFC

Enkel montering
Loftstrappen er nem at montere – ikke kun for fagfolk. Rammen, som man typisk selv bruger tid på at opbygge omkring loftisoleringen i trappehullet – er nemlig inkluderet i topkarmen. Loftstrappen leveres færdigsamlet, og topkarmen monteres nemt og uden besvær ovenpå loftstrappens karm. Den inkluderede ramme sparer tømreren værdifuld tid og besvær ude på pladsen, og gør det let for slutkunde evt. selv at montere loftstrappen.

100 % PEFC certificeret
En lang række af vore loftstrappeløsninger er i dag PEFC certificerede – også POLAR STEP/POLAR TOPKARM.
PEFC certificeringen sikrer, at det træ, der anvendes til produktion af trapperne, er skovet på en ansvarlig måde.

Certificeringen betyder altså, at du kan tilbyde dine kunder en loftstrappeløsning, der lever op til en række dokumenterede krav:

Bæredygtige skovbrug
Træ anvendt til produktionen kommer fra bæredygtige skovbrug og er skovet på en ansvarlig måde.

Sporbarhed
Træet kan spores fra det skoves, til den færdige loftstrappeløsning ender hos forbrugeren.

Kontrol
Kontrolleret af uafhængig tredjepart.

Kontakt vores erhvervsrådgiver