Persondatapolitik

Vi værner om dine persondata

Som led i indgåelsen af en aftale om bestilling/levering af trappe, evt. montering, behandler WOOD STEP A/S, cvr.16641294, Hvilhusevej 36, 8970 Havndal som såkaldt ”dataansvarlig”en række almindelige per- sonoplysninger (navn, adresse, tlf., e-mail etc.) vedrørende dig.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til vores produktioner, samarbejdspartnere mv., med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler WOOD STEP A/S almindelige personoplysninger om dig hos de respektive myndigheder.

WOOD STEP A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i vores bogføringssystem, så længe dette er hensigtsmæssigt for virksomhedens drift.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, WOOD STEP A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • Retten til dataportabilitet

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at WOOD STEP A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Når du handler med WOOD STEP A/S giver du samtykke til, at WOOD STEP A/S cvr.nr. 16641294 (den dataansvarlige) kan behandle følgende personoplysning(er):

  • Navn, Adresse, telefonnummer, mailadresse

 

Ovennævnte behandling vil bestå i indsamling/indhentelse, opbevaring, registrering, brug, videregivelse etc.

Du skal være opmærksom på, at behandlingen har til formål at kunne give dig en så god service som muligt samt er en nødvendighed for firmaets drift.

Du skal endvidere være opmærksom på, at dit samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Tilbagetrækning kan ske ved skriftligt at bede herom.

Alle henvendelser vedr. databeskyttelsesforordningen kan rettes til Adm.direktør Michael Frandsen eller på woodstep@woodstep.dk.