Hvordan måler man en trappe op?

Opmåling af trappehul

Det angivne trappehulsmål når du bestiller trappen skal være inklusiv inddækning.

Tip!

Trappehullet skal normalt være minimum lige så langt som den samlede højde på trappen.
Er din etagehøjde f.eks. 2800 mm. skal trappehullet være minimum 2800 mm langt – men gerne 500 mm længere.

Bredden af hullet skal være minimum 50 mm bredere end trappen.

Kontrolmål:

For at kontrollere at trappehullet er i vinkel og væggene i lod, tages de to diagonalmål. Målene skal være ens!

OPMÅLING AF ETAGEHØJDE

Der måles fra færdigt gulv i stueplan til færdigt gulv på 1. sal.

Tip!
Når du placerer trappestart skal du være opmærksom på afstand til loft. Frihøjde fra gulv til loft ved første trin skal være min. 2000 mm.

OPMÅLING AF ETAGEADSKILLELSE

Tag målet fra loft i stueplan til færdigt gulv på 1. sal. Kontroller at alle flader er i vater.

TAG HØJDE FOR VÆGFORSKYDNING

Vær opmærksom på, at det er de nedre mål – altså målene i stueplan, der skal være udgangspunkt for din opmåling. Der kompenseres for vægforskydninger ved at forlænge gelænderet på førstesalen.

Det vandrette mål for gelænderet på første sal, kan du notere som kommentar til din bestilling.

TAG HØJDE FOR SKRÅLOFT

Skrålofter kan have indflydelse på trappens frihøjde og afslutningen af det vandrette gelænder på førstesalen.
Beskriv hvor trappen skal placeres og notér eventuelle mål i kommentarfeltet, når du sender din ordre.

DØRE OG VINDUERS PLACERING IFT. TRAPPE

Er der vinduer eller døre hvor trappen skal placeres? Beskriv placeringen og om fx vanger er synlige i et vindue. Som standard er vanger, der skal vægmonteres ikke malet på den side, der vender ind mod væggen. Er denne side synlig er det vigtigt at gøre opmærksom på det.

IDEALTRAPPE: KONTROLLÉR OPMÅLINGER

For at en trappe er behagelig at gå på skal trinhøjde og skridtlængde opfylde visse standardmål. Du kan kontrollere dine opmålinger ved at udføre følgende beregning:

2 x stigning (trinhøjde) + 1 trindybde = ca. 620 mm (interval 610-630 mm)

Vi anbefaler at stigning max er 210 mm, og at trindybde ligger i intervallet 210-230 mm.

Når du sender din ordre via vores onlinebestilling, kontrolleres det automatisk om din trappes dimensioner lever op til kravene for en idealtrappe, der er god at gå på. Når vi modtager din ordre kontrolleres det manuelt endnu en gang, at trappens mål er korrekte – og dermed opfylder normen for en god trappe.