Brian, august

Trappe til uudnyttet loftrum

Vi er rigtig glade for vores trappe, fordi den er bindeled imellem vores drøm og virkelighed. Vi har indrettet vores loftrum som et dejligt opholdsværelse, og WOOD STEP stod for levering og opmåling til trappe.

Vores egne håndværkere skar hullet i loftsgulvet – og det spillede 100% med WOOD STEPs folk. Det er bare herligt, når virkeligheden stemmer overens med forventningerne. I øvrigt er vores hus fra 1914, og loftet er 2. sal her i Valby.

– Brian

Brian, august