Hvornår er du klar til montage af trappe?

Før trappen kan monteres, er det vigtigt:

 • At rummet er tørt og opvarmet.
  Den relative luftfugtighed skal være mellem 40% og 50% ved 20 grader celsius.
 • At trappehullet er færdig beklædt og vægge er spartlet og malet første gang.
  Mindre skrammer på vægge må forventes i forbindelse med trappemontagen.
 • At der er lagt gulv både på nedre og øvre plan.
  Overgang mellem inddækning og gulv på øvre plan aftales med TrappeARKITEKTEN®.
 • At trappehullet er ryddet for byggematerialer og affald.

Montagebetingelser

Det er kundens ansvar at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Bygningen skal være tør og fri for fugt. Den relative luftfugtighed skal være mellem 55% og 65%, ved 20 grader
  celsius.
 2. Trappehullet skal være færdiglavet. Inddækning og målene skal være i overensstemmelse med WOOD STEP´s
  tegning, såfremt andet ikke er aftalt. Evt. merudgift forbundet med at dette ikke er overholdt faktureres til kunden
 3. WOOD STEP kan ikke holdes ansvarlig for skader på skjulte installationer. (varmerør, vandrør, kabler eller
  lign.) Det er alene kundes ansvar at mærke skjulte installationer op og gøre montøren opmærksom på deres
  tilstedeværelse.
 4. Trappehullet skal være ryddet og tilgængelig.
 5. Gulvene skal være færdige på begge etager. Gulv ved udtrin skal være i vatter. Gulvene skal være renskåret i
  kanterne.
 6. Vi projekterer trappen med en teoretisk afstand til væg på 10 mm (ved bagvange), så eventuelle indfatninger og fodlister må ikke være monteret. Afstanden til væg kan dog variere afhængig af omgivelsernes beskaffenhed. Har trappen væg på begge sidder projekteres med 50 mm luft ved forvange, da montagen ofte kræver større afstand til væg. Denne afstand lukkes med dækplanke.
 7. Det er ligeledes vigtigt at vægge er i lod og at alle vinkler er rette. For at opnå en ensartet afstand mellem vanger og vægge, er det vigtigt at hulmål stemmer overens med trappetegningen. Eventuelle skævheder vil give uens luft mellem væg og vange afhængig af omgivelsernes beskaffenhed. Trappen laves ikke ude af vinkel og vil altid blive monteret i lod og være i vatter.
 8. Ved montage i lette vægge skal indlægstræ være mærket op.
 9. Dæklister på vanger kan tilkøbes. Fugning mellem vanger og væg er ikke indeholdt i montagen.
 10. Trappen monteres med 3- 5 mm luft mellem udtrin og gulv på øvre plan. I mange tilfælde må det forventes at
  overgangen mellem udtrin og gulv skal forsynes med en skinne eller fuge. Dette er ikke indeholdt i montagen.
  Skinne ved udtrin kan tilkøbes.
 11. På færdigmalede vægge kan der forekomme små skrammer i forbindelse med montage af trappe.
 12. Hvis bjælkelagsinddækninger er tilkøbt, skal underlaget for disse være rettet op og der skal være skruefast
  underlag. Inddækningerne monteres direkte på underlaget.
 13. WOOD STEP forlader pladsen i samme stand som da vi kom. Bortskaffelse af affald kan tilkøbes.
 14. Eventuelle merydelser skal fremgå af ordrebekræftelse / Aftale om trappemontage.

Montageadvisering:

 1. Ved indgåelse af aftale om montage, skal der oplyses telefonnummer (helst mobilnummer) samt e-mailadresse på
  kontakt personen.
 2. Ugen før montage fremsendes trappen med fragtmand. Det er kundens ansvar at tage imod denne og opbevare den
  tørt. Hvis kunden ikke kan tage imod trappen på det aftalte tidspunkt, kan WOOD STEP tilbyde at opbevare trappen
  for købers regning og risiko. Omkostninger vil blive debiteret kunden.
 3. Ved modtagelse af trappen, er det vigtigt at undersøge om emballagen har lidt overlast, og om indholdet har taget
  skade. Eventuelle skader skal påføres fragtbrevet.
 4. Senest fredag i ugen før aftalt montage kontakter WOOD STEP kunden for at lave aftale om endeligt montage
  tidspunkt.