Rekonstruktion af hovedtrappe i København

I maj 2014 hærgede en voldsom brand opgangen i Colbjørnsensgade 17 – en gammel klassisk etageejendom i det indre København. Heldigvis kom ingen til skade – alle beboere blev sikkert evakueret. Til gengæld blev opgangen fuldstændig raseret, og der var stort set intet tilbage af ejendommens oprindelige hovedtrappe fra 1889.

Trapperekonstruktion med respekt for det oprindelige

WOOD STEPs erfarne trappeteam fik til opgave at rekonstruere den gamle trappe.
Der går et større detektivarbejde i gang, når en hovedtrappe, som trappen i Colbjørnsensgade, skal rekonstrueres. Kunsten er at genskabe den gamle trappes udseende, så den nye kommer tættest muligt på det oprindelige. Når gamle hovedtrapper skal forlænges har man den eksisterende hovedtrappe at arbejde ud fra. Det gør optegning af detaljer som balustre, mønstre i vange og andre kendetegn nemmere for trappearkitekten.

I Colbjørnsensgade var der ikke meget at gå efter. Kun nogle få forkullede rester af den gamle trappe. Opgaven måtte derfor gribes lidt anderledes kreativt an. Naboopgangens trappe, som er fra samme tidsperiode, har stået ”model”. Sammen med resterne af den gamle trappe er puslespillet blevet stykket sammen til den nye ”gamle” trappe.

Grundigt forarbejde sparer tid og penge

Opmåling af en trappe til en gammel etageejendom i 5 etager er en kompliceret og omfattende opgave. Det kræver nærmest en kirurigsk præcision at få målt korrekt op.