Handels- og betalingsbetingelser

Bestilling

Bestillingen er bindende, når den er sendt afsted via maal-selv-trappen.dk.

Trappen faktureres til dig eller gennem din lokale tømmerhandel. Hvis du ønsker fakturering gennem tømmerhandel, så husk at angive hvilken, du handler hos. Vi kontakter din lokale tømmerhandel for at få rekvisition på ordren.

Efter at vi har modtaget din bestilling, kontakter vi dig med henblik på at afklare, at alle mål og detaljer er korrekte.

Vi fremsender endelige tegninger og trappen sættes i produktion, når vi har modtaget godkendelse.

Vi tager forbehold for evt. beregningsfejl i programmet. WOOD STEP kontakter dig omgående, såfremt der skulle være en fejl i tegningen eller prissætningen for trappen.

Betaling

Bestilte trapper betales via din lokale tømmerhandel eller hos os.

Betalingsbetingelser: Forudbetaling svarende til 100 % af ordrebeløbet ved bestilling. Trappen sættes ikke i produktion før, at forudbetalingen er registreret hos os.

Levering

Leveringstiden er ca. 6 uger fra godkendt tegning.

Fortrydelsesret

Trapper købt på maal-selv-trappen.dk er specialfremstillede og er derfor ikke omfattet af returret.

Reklamation og mangler

Det påhviler køber senest ved modtagelse af leverancen at foretage en grundig undersøgelse af, om det leverede svarer til, hvad der er aftalt.
Se her hvad du skal huske at tjekke ved modtagelse af trappen.

Skulle der mod forventning være mangler, skal reklamation herover ske skriftligt og være WOOD STEP A/S i hænde senest 5 dage efter levering.

Manglende rettidig reklamation medfører bortfald af købers mangelsbeføjelser, for så vidt angår mangler, der kunne eller burde have været konstateret ved leveringen eller umiddelbart derefter.

Reklamationsret 24 måneder.

Klageinstanser

I tilfælde af uløselige tvister kan du som privatkunde klage til Byggeriets Ankenævn.

Klager sendes til:

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K.

www.byggerietsankenaevn.dk
info@byggerietsankenaevn.dk