Mere plads på færre kvadratmeter

Udnyt alle boligens m2 og undgå spildplads
Statistisk set stiger det gennemsnitlige antal boligkvadratmeter pr. dansker. Alligevel er der en klar tendens, som trækker i en anden retning. Flere af os vælger enten at bygge eller bo på færre kvadratmeter. Tendensen er særligt tydelig i større byer.
Det handler blandt andet om økonomi – det er fx dyrt at bygge i Aarhus eller København. I nogle tilfælde er der også en begrænsning på byggegrundes størrelse.
Af samme grund er enfamilieshuse såvel som rækkehuse i projektbyggeri i højere grad end tidligere i flere plan. Både 2 og 3 plans huse.
Små grundplan på etagerne betyder blandt andet at alle m2 – også arealet omkring trappen skal tænkes ekstra godt ind i indretningen. For der er ikke råd til spildplads. Samtidig vil evt. spildplads gå igen på flere etager.

Tendensen – byg mindre, handler dog også om en spirende bæredygtig bevidsthed og et ønske om ændret livsstil hos en støt stigende gruppe boligejere og nybyggere. Stort er ikke nødvendigvis ensbetydende med bedre.

Valg af boform styres af, hvordan har vi lyst til at leve vores liv
Udover økonomi er det for flertallets vedkommende praktiske overvejelser, der styrer de valg der træffes, når der skal bygges eller findes en ny bolig. Tid er en altoverskyggende faktor for travle familier, som derfor vælger en boform, der kræver så lidt vedligehold, pasning og daglig rengøring som muligt.

Lige nu ser vi dog også en opblomstring i alternative boformer, der har fællesskabet i fokus. Det er både ældre generationer og børnefamilier der har fået øjnene op for værdien i at bo sammen med andre eller bo flere generationer under et tag. Den enkelte familie har færre boligkvadratmeter til rådighed, men boformen giver plads til en ny form for samvær og nærvær – og fordi man er fælles om pladskrævende rum og funktioner som køkken med spiseplads, værkstedet og det store opholdsrum, opleves den mindre plads ikke som et afsavn. Tværtimod.

 

Byg småt men godt

Der er ingen grund til at bygge mere, end der reelt er behov for. Den tendens ser vi også, om end det stadig er et fåtal, der vælger bolig alene set ud fra et argument om bæredygtighed. Derimod vælger mange at skære ned boligstørrelsen, fordi de ganske enkelt ikke har lyst til at bruge deres værdifulde og sparsomme tid på vedligehold af en stor bolig.
Færre kvadratmeter stiller andre krav til planløsning, indretning og funktionalitet. Skal du have det maksimale ud af pladsen er det vigtigt at få tænkt helhed ind fra start. En overordnet plan sparer dig i sidste ende for ærgerlige og dyre ups’er.

Arkitektens 3 boligtip, der giver dig mere plads på færre m2

1. Sørg for at rum er multifunktionelle

Kunsten er at få det maksimale ud af alle kvadratmeter. Derfor er det vigtigt at få gennemtænkt alle rum: Hvad fungerer i dagligdagen, og hvordan kan der puttes flere funktioner i det samme rum?

Det store køkkenalrum har været populært længe, men i praksis giver det meget spildplads i dagligdagen. En løsning, vi ofte bruger her, er at lave sidde nicher som rum i rummet. Det kan både være en ekstra soveplads, et hyggeligt læsehjørne eller suppleres med tv så børnene har deres egen hule med afslapning. Skydedøre mellem rum, gør indretning og planløsning mere fleksibel. Skydedøre i glas giver mulighed for at lukke af, men du er stadig ”med i det hele” selvom døren er lukket – mens en hvid skydedør giver dig en helt anden rumoplevelse.

2. Tænk i funktionel indretning

Smarte og funktionelle opbevaringsløsninger er et af de steder, du forholdsvis enkelt kan hente ekstra plads på uudnyttede kvadratmeter.

Der kan bygges opbevaringsplads ind i eller under trappen, soklen i køkkenet kan skiftes ud med skuffer og bygger du i forskudte plan kan pladsen hér aktiveres med ekstra opbevaringsplads. Det er vigtigt, at det er løsninger, der fungerer i dagligdagen. Bliver det for besværligt har det ingen værdi.

3. Inddel rum i nicher

Vi er individualister og har hver især brug for plads omkring os, men samtidig søger vi også det trygge i familiens fælles ramme. For at få plads til begge dele på færre kvadratmeter er det en god idé at indrette nicher i rummene. Det kan være et loungeområde under trappen, hvor børn og voksne kan slappe af eller et regulært rum i rummet, hvor der f.eks. indrettes en kontorplads.

Her er det vigtigt at overveje detaljerne. Hvordan er akustikken i det ekstra rum, hvor lydtæt er det og hvor nemt er det at skærme af og lukke helt ned, hvis du f.eks. har indrettet kontorplads i soveværelse eller stue. Ellers virker det forstyrrende og stressende.

Gæsteekspert

Rikke Daugaard,
Arkitekt MAA og Partner i Signatur Arkitekter
Arkitekt med 16 års erfaring.
Analytisk og helhedsorienteret tilgang til projekterne, som dels hjælper bygherre til tidligt i byggefasen at se alle muligheder i projektet, dels fokuserer på æstetik og værdi for slutbrugere.